Mbangun Desa oleh Wong Deso

Desaku yang dulunya sepi sekarang tambah rame sebabe ono kegiatan sing akeh utamane pembangunan infrasetruktur sing kanggo sarana desa utawa sarana umum maka dari itu masyarakate ya pada sengkut melu tandanggawe kanggo ningkatake sarana sing kudu dicukupi bareng-bareng. Saiki ora lanang ora wadon pada bae melu majukna kampung halamane sing akhire tambah maju. Ning yo jenenge alam ndunyo senajan wis sengkut nyambut gawe kekurangane mana mene yo esih akeh sing kurang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *